Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 25
20 grudnia 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 15 grudnia 2008 r.

 

23 . posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku akcyzowym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858 - 1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła Katolickiego
 • Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza
 • Pozostałe prace Izby;
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Oświadczenia

  Z prac komisji

 • 2 grudnia 2008 r.
 • 3 grudnia 2008 r.
 • 10 grudnia 2008 r.
 • 11 grudnia 2008 r.
 • 12 grudnia 2008 r.
 • 15 grudnia 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"