Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 21
20 października 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 15 października 2008 r.

 

Prezydium Senatu

 • 27. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 7 października 2008 r.
 • 8 października 2008 r.
 • 9 października 2008 r.
 • 14 października 2008 r.
 • 15 października 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"