Następny fragment, spis treści


Posiedzenia Prezydium Senatu

15 października br. odbyło się 27. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w gmachu Senatu konferencji "Architekci niepodległości 1918-1922". Jej celem jest przybliżenie najważniejszych osób oraz środowisk zasłużonych w odbudowie państwowości polskiej po I wojnie światowej. Podczas sesji referaty przedstawią wybitni znawcy tematu i biografowie poszczególnych postaci. Do udziału zostaną zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, a także studenci i młodzież licealna.

Wyrażając zgodę na zorganizowanie konferencji 27 listopada br., członkowie prezydium zasugerowali zmianę jej tytułu. W zaproponowanym kosztorysie zdecydowano o obniżeniu wysokości kosztów honorariów prelegentów.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego. Informację na ten temat przedstawił dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki.

Sprawy polonijne:

I. Wnioski o zmniejszenie dotacji na zadania o charakterze inwestycyjnym:

 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont przedszkola "Kluczyk" w Wilnie. Przyznana dotacja - 197 851 zł, postulowane zmniejszenie kwoty dotacji - 24 954 zł, dotacja po tej korekcie - 172 897 zł. Prezydium wyraziło zgodę na postulowane we wniosku zmniejszenie kwoty dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont przedszkola "Uśmiech" w Wilnie. Przyznana dotacja - 197 851 zł, postulowane zmniejszenie kwoty dotacji - 25 675 zł, dotacja po tej korekcie - 172176 zł. Prezydium wyraziło zgodę na postulowane we wniosku zmniejszenie kwoty dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont szkoły średniej w Grigiszkach, na Litwie. Przyznana dotacja - 197 851 zł, postulowane zmniejszenie kwoty dotacji - 23 849 zł, dotacja po tej korekcie - 174 002 zł. Prezydium wyraziło zgodę na postulowane we wniosku zmniejszenie kwoty dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont przedszkola "Jutrzenka" w Wilnie. Przyznana dotacja - 197 851 zł, postulowane zmniejszenie kwoty dotacji - 25 304 zł, dotacja po tej korekcie - 172 547 zł. Prezydium wyraziło zgodę na postulowane we wniosku zmniejszenie kwoty dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie, na Litwie. Przyznana dotacja - 197 851 zł, postulowane zmniejszenie kwoty dotacji - 25 792 zł, dotacja po tej korekcie - 172 059 zł. Prezydium wyraziło zgodę na postulowane we wniosku zmniejszenie kwoty dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont szkoły podstawowej w Kolonii Wileńskiej. Przyznana dotacja - 197 851 zł, postulowane zmniejszenie kwoty dotacji - 25 792 zł, dotacja po tej korekcie - 172 059 zł. Prezydium wyraziło zgodę na postulowane zmniejszenie kwoty dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa polskiej szkoły początkowej w Mariampolu, na Litwie. Przyznana dotacja - 601 647 zł, postulowane zmniejszenie kwoty dotacji - 287 014 zł, dotacja po tej korekcie - 314 633 zł. Prezydium wyraziło zgodę na postulowane zmniejszenie kwoty dotacji.

II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 13 października br.

Zadania nowo rozpoczynane:

 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont Domu Polskiego w Ejszyszkach, na Litwie. Postulowana kwota dotacji - 18 179 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.

Zadania kontynuowane (wnioski o zwiększenie dotacji):

 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont szkoły średniej w Jaszunach, na Litwie. Postulowana kwota dotacji - 276 437 zł, dotacja po jej zwiększeniu - 613 182 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont szkoły średniej w Daugavpilsie, na Łotwie. Postulowana kwota dotacji - 276 437 zł, dotacja po jej zwiększeniu - 2 276 898 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: zakup środków trwałych. Postulowana kwota dotacji - 58 690 zł, dotacja po jej zwiększeniu - 85 321 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.

Na zakończenie posiedzenia prezydium rozpatrzyło pozytywnie cztery wnioski senatorów o udzielenie urlopu oraz wyraziło zgodę na udzielenie im urlopu od wykonywania obowiązków senatorskich.


Następny fragment, spis treści