Poprzednia część, następna część, spis treści


Kontakty międzynarodowe

W dniach 4-6 października br. wicemarszałek Zbigniew Romaszewski przebywał w Bremie z okazji dorocznych Dni Polskich. Tydzień wydarzeń kulturalnych pod nazwą "Polen Sehen" współorganizował Konsulat Generalny RP w Hamburgu wraz z Konsulatem Honorowym RP w Bremie.

5 października br. wicemarszałek Z. Romaszewski spotkał się z władzami miasta, uczestniczył w oficjalnym otwarciu Dni Polskich, koncercie i uroczystej kolacji.

6 października br. odwiedził dział polski i archiwum Instytutu Badań Europy Wschodniej przy uniwersytecie bremeńskim. W domu im. Janusza Korczaka, pod auspicjami Towarzystwa Niemiecko-Polskiego, odbyło się spotkanie mieszkańców Bremy z wicemarszałkiem Z. Romaszewskim. Tematem dyskusji było powstanie i działalność KOR, "Solidarności" oraz radia Solidarność. Panel poprowadził prof. Zdzisław Krasnodębski.

* * *

9 października br. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Joao Soares. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

"Polska aktywnie wspiera OBWE" - podkreślił marszałek Senatu. Dodał, że to bardzo ważna organizacja międzynarodowa, która działa tam, gdzie pojawiają się konflikty lub problemy wynikające z niedostatku demokracji. Dlatego, w jego ocenie, nie wszystkim podoba się działalność OBWE. Zdaniem marszałka natomiast, odgrywa ona znaczącą rolę w budowie bezpieczeństwa europejskiego. To niezmiernie istotne, że jest organizacja, która obserwuje, co dzieje się w miejscach konfliktu, i stara się pracować nad dialogiem między jego stronami, wspiera procesy demokratyzacji i budowy rządów prawa w państwach OBWE. Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że sam był obserwatorem wyborów m.in. w Słowenii, dwukrotnie na Ukrainie i osobiście przekonał się, jak ważna jest obecność obserwatorów OBWE w krajach, gdzie standardy demokratyczne nie są w pełni spełniane.

Przewodniczący J. Soares zaznaczył, że OBWE zależy na budowaniu porozumienia wszędzie tam, gdzie toczą się konflikty. Dodał, że organizacji udało się doprowadzić ostatnio do spotkania w Toronto, gdzie rozmawiano o sytuacji na Kaukazie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gruzji i Rosji.

Marszałek B. Borusewicz powiedział, że walka o demokrację w Hiszpanii i Portugalii była dla niego osobiście inspiracją do działania. To był przykład na to, że pokonanie dyktatury własnymi siłami jest możliwe. Według marszałka, dobrze się stało, że przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE pochodzi z kraju, w którym społeczeństwo wie, co oznacza niedostatek demokracji.

Marszałek Senatu opowiedział się za autonomią instytucji OBWE, tj. Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), rzecznika OBWE ds. wolności mediów, wysokiego komisarza ds. mniejszości narodowych. W opinii marszałka, instytucje te wymagają zmian, ale teraz nie jest na to dobry czas.

Podczas rozmowy politycy wiele uwagi poświęcili omówieniu sytuacji na Kaukazie. Zgodzili się co do konieczności wspierania i budowania dialogu między stronami konfliktu.


Poprzednia część, następna część, spis treści