Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 2
5 grudnia 2007 r.

obejmuje okres od 16 do 30 listopada 2007 r.

 

2. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
 • Wybór wicemarszałka Senatu
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 2.posiedzenie
 • 3.posiedzenie
 • 4.posiedzenie

  Z prac komisji

 • 21 listopada 2007 r.
 • 22 listopada 2007 r.
 • 27 listopada 2007 r.
 • 28 listopada 2007 r.

  Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"