Poprzednia część, spis treści


Kronika senacka

19 listopada 2007 r., w związku z katastrofą w kopalni węgla kamiennego w Doniecku marszałek Bogdan Borusewicz przesłał na ręce przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandra Moroza depeszę kondolencyjną:

"W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i moim własnym pragnę wyrazić głębokie uczucie smutku z powodu cierpień i ofiar, jakie pociągnęła za sobą katastrofa w kopalni węgla kamiennego im. Zasiadki w Doniecku.

Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którym okrutny żywioł zabrał najbliższych, oraz wszystkimi, których dotknęło spowodowane żywiołem nieszczęście.

Na Pana ręce składam wyrazy głębokiego żalu i współczucia".

* * *

22 listopada 2007 r. w Gdańsku otwarto konferencję Eurocities - organizacji zrzeszającej 130 największych miast i metropolii europejskich. Gośćmi honorowymi byli były prezydent Lech Wałęsa oraz marszałek Bogdan Borusewicz.

W konferencji po raz pierwszy zorganizowanej w państwie byłego bloku komunistycznego uczestniczyło około 350 osób, m.in. burmistrzowie i prezydenci takich miast, jak m.in. Antwerpia, Drezno, Genewa, Haga, Kopenhaga, Lipsk, Liverpool, Lyon, Monachium i Sztokholm. Polskę reprezentowali prezydenci m.in. Katowic, Lublina, Poznania i Warszawy.

Hasłem tegorocznej konferencji Eurocities było Solidarity in action - creating cohesive cities ("Solidarność w akcji - tworzenie spójnych miast"). W ramach prowadzonych w języku angielskim dyskusji warsztatowych poruszano m.in. problem rynku pracy w dużych miastach europejskich oraz migracji zarobkowej.

"Dla nas solidarność to nie tylko wspomnienie chwalebnej przeszłości, ale także obowiązująca reguła organizująca życie społeczne w państwie" - powiedział w przemówieniu otwierającym konferencję prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Zadaniem powstałego w 1986 r. stowarzyszenia Eurocities jest reprezentowanie interesów dużych miast w strukturach Unii Europejskiej. Stowarzyszenie to jest odpowiednikiem Unii Metropolii Polskich na skalę europejską. Do Eurocities należeć może miasto o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 250 tysięcy, choć zdarzają się także wyjątki od tej zasady. W roli obserwatorów w Eurocities występują przedstawiciele miast z państw spoza UE, m.in. Istambułu, Sankt-Petersburga, Kijowa, Lwowa, Sarajewa i Zagrzebia.

* * *

W dniach 23-24 listopada 2007 r. pod honorowym patronatem marszałka Bogdana Borusewicza w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja poświęcona migracji Polaków po roku 2004 do Europy Zachodniej i jej konsekwencjom dla rodziny. Była to IV Europejska Konferencja z cyklu "Rodzina polska poza granicami kraju".

Podczas konferencji politycy, naukowcy, działacze społeczni oraz przedstawiciele Polonii europejskiej zastanawiali się nad formami pomocy rodzinom w Polsce dotkniętym migracją oraz rodzinom polonijnym. Podczas kilku sesji omówiono prawno-polityczne, społeczno-psychologiczne i edukacyjno-wychowawcze aspekty zjawiska emigracji. Konferencja była okazją do przyjrzenia się emigracji po 2004 r. na przykładzie Anglii, opiece duszpasterskiej nad Polonią oraz do zastanowienia się nad znaczeniem wielospecjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

* * *

26 listopada 2007 r. w Paryżu marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w prezentacji kandydatury Wrocławia do organizacji EXPO 2012.

Podczas prezentacji przedstawiciele Wrocławia zaapelowali do nowych krajów Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) o zachowanie zasady fair play i wstrzymanie się od głosu w wyborze miasta, które zorganizuje EXPO 2012. Polskie władze wezwały także do uczciwej walki Koreę Południową i Maroko.

Polski apel miał związek z tym, że w czasie, gdy Polska rozpoczynała starania o EXPO 2012, BIE liczyła 98 państw. Wskutek akcji kontrkandydatów Polski - Korei Płd. i Maroka - organizacja zrzesza już 140 państw, z których 26 przystąpiło do niej w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed wyborami.

Podczas polskiej prezentacji w paryskim Pałacu Kongresowym wyemitowano nagranie z wystąpieniem premiera Donalda Tuska, który wyraził nadzieję, że nowo przyjęte kraje wstrzymają się jednak od głosu. Premier zapewnił, że choć w Polsce zmienił się niedawno rząd, poparcie dla EXPO 2012 dla Wrocławia pozostaje niezmienne. Jednocześnie zaprosił serdecznie wszystkich do Wrocławia, do Polski.

Podczas prezentacji zabrał głos marszałek B. Borusewicz. Przypomniał, że Polska starała się o organizację EXPO już w 1943 r., ale z powodu II wojny światowej dopiero teraz, jako niepodległe państwo, może wrócić do tych zamierzeń.

Także były prezydent Lech Wałęsa, przedstawiony podczas prezentacji przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza jako człowiek, który zmienił świat, w nagranym wcześniej wystąpieniu przekonywał, że w wyborze organizatora EXPO 2012 należy postawić na uczciwe i solidarne rozwiązanie, jeżeli chce się budować "porządny, bezpieczny świat".

Wrocław odpadł jednak już w pierwszej turze głosowania, otrzymując jedynie 13 głosów na 140. W drugiej turze głosowania przedstawicieli państw wchodzących w skład Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) koreańskie Josu zmierzyło się z marokańskim Tangerem. Południowokoreańskie miasto wygrało stosunkiem 77 do 63 głosów.

Marszałek B. Borusewicz podziękował prezydentowi Wrocławia i jego współpracownikom za ogromny wkład pracy w starania o EXPO 2012 i zaznaczył, że na pewno ten wysiłek nie pójdzie na marne.

Jak ocenił, mimo że przegraliśmy "dość wysoko", to była to dobra promocja Polski i Wrocławia. Podkreślił też, że ten "ostatni rzut na taśmę", czyli paryska prezentacja Wrocławia była bardzo dobrze przygotowana.

* * *

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2007 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej".

Konferencję, pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza i ambasadora USA w Warszawie Victora Ashe'a, przygotowali dawni dziennikarze RWE oraz Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

W opinii Władysława Bartoszewskiego, jednego z uczestników konferencji, Radio Wolna Europa to największe osiągnięcie XX wieku, stworzone jako remedium na zamiar zniszczenia wszelkiej wolnej opinii. Zdaniem W. Bartoszewskiego, RWE to fenomen w historii Polski od 1939 do 1989 r. "Radio Wolna Europa należy - obok fenomenu oddziaływania psychologicznego agend Polskiego Państwa Podziemnego, delegatury rządu AK - do najwybitniejszych i najbardziej specyficznych fenomenów historii Europy" - ocenił Bartoszewski.

"Można porównać te dwa elementy oddziaływania socjotechnicznego, politycznego i moralnego na społeczeństwa" - stwierdził.

Obecny na konferencji zastępca szefa misji USA Kenneth Hillas zaakcentował, że RWE miało grono wiernych odbiorców, dla których ważna była prawda. "Nawet władza komunistyczna nie powstrzymała prawdy, która docierała do ludzi" - podkreślił.

Na szerzenie prawdy przez RWE wskazywał też w przesłanym organizatorom konferencji liście marszałek B. Borusewicz. "RWE nadawało w eter słowa prawdy i wolności. Słowa te rozsadzały od środka monolit zniewolonego i zakłamanego świata" - stwierdził marszałek. Jego zdaniem, Polacy są narodem "głęboko doświadczonym przez historię i powinni sobie zdawać sprawę z tego, że wolność i demokracja to nie są wartości dane raz na zawsze - trzeba o nie walczyć i zabiegać, trzeba pielęgnować pamięć o przeszłości, aby przyszłość była lepsza". Marszałek podkreślił jednocześnie, że pomimo iż RWE "była darem wolnego świata dla zniewolonych narodów, to jednak w historii i polityce nic nie jest proste i niczego nie dostaje się za darmo". "Ameryka wystąpiła z inicjatywą utworzenia RWE, ale przecież bez zgody Ameryki nie byłoby w Europie jałtańskiego porządku. W polityce nie ma wyrzutów sumienia - są tylko interesy i twarde reguły gry" - stwierdził.

W opinii marszałka B. Borusewicza, "Polska, wybijając się na niepodległość, częściowo spłaciła dług wobec Ameryki, za tę radiostację i pomoc, której Stany Zjednoczone udzielały".

O znaczeniu Radia Wolna Europa dla sytuacji w Polsce i upadku komunizmu mówili też podczas konferencji Tadeusz Mazowiecki, Henryk Wujec i Mirosław Chojecki.

Amerykańska rozgłośnia Radio Wolna Europa, finansowana głównie z budżetu USA, rozpoczęła działalność w lipcu 1950 r. Swoje programy radio nadawało z obszaru RFN, Hiszpanii i Portugalii. Sekcja Polska RWE swą pierwszą audycję nadała 3 maja 1952 r. Była jedną z pięciu, jakie składały się na RWE - obok węgierskiej, bułgarskiej, czechosłowackiej i rumuńskiej. Przez lata jej audycje były traktowane w Polsce jako źródło prawdziwych, nieocenzurowanych wiadomości. Współtwórcą rozgłośni i pierwszym dyrektorem sekcji polskiej (do 1976 r.) był Jan Nowak-Jeziorański. Potem sekcją polską RWE kierowali: Zygmunt Michałowski, Zdzisław Najder, Marek Łatyński i Piotr Mroczyk.

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa zakończyła działalność 30 czerwca 1994 r., a archiwum programowe Rozgłośni Polskiej RWE przekazano polskim Archiwom Państwowym


Poprzednia część, spis treści