Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Michała Józefa Wojtczaka,

VI kadencja

  • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie przejazdów kolejowych (odpowiedź).
  • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie utylizacji eternitu (odpowiedź).
  • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie utylizacji eternitu (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) w sprawie Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" (odpowiedź).
  • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie wymogów, które muszą spełniać gospodarstwa rolne prowadzące hodowlę zwierząt (odpowiedź).
  • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie ochrony alei przydrożnych drzew (odpowiedź).
  • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie Muzeum Okręgowego w Toruniu (odpowiedź).
  • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie działań związanych z leśnictwem i gospodarką leśną.