Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Jana Szafrańca,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie interpretacji art. 28 ustawy z dnia 28 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie kanonu lektur szkolnych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Białostockiego Centrum Onkologii (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie skargi profesorów z Zakładu Metafizyki KUL (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie wniosku parafii rzymskokatolickiej św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie budowy centrum ekspedycyjno-rozdzielczego w Choroszczy (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie twórczości godzącej w wartości ewangeliczne i ogólnoludzkie (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie" (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie parafii pw. św. Józefa i Antoniego w Boćkach (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera (odpowiedź) w sprawie pani Barbary S.
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie powołania nowego kierunku kształcenia - ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa TVP SA w sprawie współorganizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych imienia Braci Wagów (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie dofinansowania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków finansowych na potrzeby szkoły (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Polskiego Radia SA w sprawie Polskiej Orkiestry Radiowej.
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie w sprawie zaliczenia dwóch obrębów ewidencyjnych należących do miasta Dąbrowy Białostockiej do nizinnej strefy I w ramach obszarów ONW (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie zaliczenia czterech obrębów ewidencyjnych należących do miasta Sokółki do II strefy nizinnej w wykazie obszarów ONW (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przejścia granicznego Gołdap - Gusiew (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do RPO w sprawie insynuacji o agenturalnym charakterze kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa PRL księdza biskupa profesora Stanisława Wielgusa (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dotacji finansowej na działalność teatru "Wierszalin" (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) w sprawie środków dotyczących kontraktów wojewódzkich w 2007 r.
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanu leczenia na Podlasiu zaburzeń rytmu serca (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie w imieniu SKN skierowane do RPO w sprawie insynuacji o agenturalnym charakterze kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa PRL księdza biskupa profesora Stanisława Wielgusa (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie Teatru "Wierszalin" (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie pani Barbary S. (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie, w imieniu grupy senatorów, skierowane do ministra nauki w sprawie projektu badawczego "Nurty humanistyczne w kulturze polskiej od XV do XX wieku. Idee i paradygmaty twórcze" (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie przepisów dotyczących udzielania pomocy gospodarstwom rolnym dotkniętym skutkami suszy (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w sprawie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu TVP SA w sprawie braku informacji o uroczystościach związanych z VI Marszem Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w ogólnopolskich programach informacyjnych Telewizji Polskiej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie analizy akt sprawy (sygnatura akt ViW 140/2005 Sądu Rejonowego w Lipsku, Wydział Grodzki) (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu TVP SA w sprawie sfinansowania filmu dokumentalnego z okazji Roku Sienkiewiczowskiego.
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planu finansowego NFZ na 2007 r. (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zwrotu części pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa dwóm zakładom opieki zdrowotnej, nadzorowanym przez Samorząd Województwa Podlaskiego (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie systemu emerytalno-rentowego (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie przydzielenia autobusu szkolnego z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącej KRRiT w sprawie IV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie IV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane RPO w sprawie sztuki "Podróż do wnętrza pokoju" Michała Walczaka z Sanoka w reżyserii Giovanniego Castellanosa z Kolumbii (odpowiedź).
 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Białostockiego Centrum Onkologii (odpowiedź).

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w imieniu grupy senatorów, wyrażające poparcie dla jego programu (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie działalności komorników (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie ograniczenia inwestycji dotyczących budowy centrów ekspedycyjno-rozdzielczych Poczty Polskiej we wschodnich regionach Polski (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji osób cierpiących na nieswoiste zapalenie jelita (odpowiedź, odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie zbycia przez Skarb Państwa akcji PMB SA w Białymstoku (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie niewykorzystanych przez podlaski NFZ w 2005 r. środków finansowych przeznaczonych na leczenie na Podlasiu (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do prezydenta RP w sprawie dotacji finansowej na działalność prywatnego teatru "Wierszalin" z Supraśla (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie dyskryminacji osób polskiego pochodzenia w Niemczech (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie regulacji rynku mleka (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane w imieniu grupy senatorów do ministra kultury w sprawie dotacji przyznanej Teatrowi "Wierszalin" (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Kraszew (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 listopada 2004 r. w sprawie dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie podział środków NFZ (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie dystrybucji funduszy pomocowych UE (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie poprawy infrastruktury drogowej w województwie podlaskim (odpowiedź).