Organy Senatu RP

Konwent Seniorów

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
Wicemarszałek Senatu Ryszard Legutko
Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński
Wicemarszałek Senatu Krzysztof Putra - zmarł 10.04.2010 r.
Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski
Przedstawiciele klubów senackich, parlamentarnych oraz porozumień:
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
wiceprzewodniczący Klubu do spraw senackich Krzysztof Putra - zmarł 10.04.2010 r.
Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej
przewodniczący Klubu Stefan Niesiołowski
Senatorski Klub Narodowy
przewodniczący Klubu Ryszard Janusz Bender
 
 

Konwent Seniorów jest regulaminowym organem zapewniającym współdziałanie klubów senackich i kół senackich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Senatu. Konwent Seniorów tworzą: Marszałek, wicemarszałkowie oraz senatorowie - przedstawiciele klubów senackich oraz przedstawiciele porozumień ustanawianych dla wspólnej reprezentacji w Konwencie, a także klubów parlamentarnych, jeżeli skupiają co najmniej 7 senatorów.

Konwent Seniorów:
- opiniuje projekty porządku obrad Senatu,
- opiniuje plan pracy oraz wypowiadanie się w sprawie terminów posiedzeń Senatu,
- wskazuje potrzebne inicjatywy ustawodawcze,
- rozpatruje oraz przedstawia wnioski w sprawie sposobu prowadzenia dyskusji lub obrad Senatu,
- rozpatruje inne sprawy przedstawione przez Marszałka Senatu, Prezydium Senatu lub przedstawicieli klubów i porozumień.

Konwent Seniorów zwołuje Marszałek Senatu z inicjatywy własnej, Prezydium Senatu lub na wniosek klubu albo jednego z porozumień.