Maciej Płażyński


Maciej Płażyński

zmarł 10.04.2010 r.

Okręg wyborczy nr 24 (Gdańsk)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Płażyńskiego

Marszałek Sejmu III, poseł IV kadencji

Wicemarszałek Senatu RP VI kadencji


Urodził się 10 lutego 1958 r. w Młynarach (woj. warmińsko-mazurskie).

W 1991 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Należał do Ruchu Młodej Polski - nielegalnej organizacji opozycyjnej w czasach PRL. W 1980 r. był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów - pierwszej w Polsce niezależnej organizacji studenckiej. Jesienią 1981 r. kierował strajkiem okupacyjnym na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie był aktywnym działaczem opozycji solidarnościowej. W 1983 r. współtworzył i do 1990 r. był prezesem Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych "Gdańsk", która wspierała polityczną aktywność podziemnej "Solidarności" na Pomorzu i w innych regionach Polski.

W 1987 r. został prezesem konserwatywnego Klubu Myśli Politycznej im. Lecha Bądkowskiego, skupiającego środowiska gdańskich konserwatystów i liberałów. W 1989 r. współtworzył stowarzyszenie gospodarcze "Kongres Liberałów". W 1990 r. został członkiem konserwatywnego ugrupowania "Koalicja Republikańska", przekształconego później w Partię Konserwatywną. W 1996 r. został wiceprzewodniczącym Akcji Wyborczej Solidarność w regionie gdańskim. W styczniu 2001 r. wraz z Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem powołał Platformę Obywatelską, której przewodniczył do maja 2003 r., kiedy złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji i wystąpił z partii.

Od sierpnia 1990 r. do lipca 1996 r. był pierwszym niekomunistycznym wojewodą gdańskim.

Był członkiem założycielem Stowarzyszenia Odbudowy Świętego Wojciecha i Stowarzyszenia "Żuławy Gdańskie", współzałożycielem Fundacji "Nuta Nadziei", wspierającej utalentowane muzycznie dzieci niepełnosprawne, oraz Fundacji Pomorskiej. Był także członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W latach 1997-2001 sprawował funkcję marszałka Sejmu III kadencji. W Sejmie IV kadencji przewodniczył Klubowi Poselskiemu Platforma Obywatelska (2001-2003) oraz był członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Był bezpartyjny.

Był żonaty, miał troje dzieci.


Członek Koła Senatorów Niezależnych i Ludowych (o klubie/kole)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1958 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, parlamentarzysta