Ryszard Legutko

Ryszard Legutko

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Wicemarszałek Senatu RP VI kadencji


Urodził się 24 grudnia 1949 r. w Krakowie.

W 1973 r. ukończył filologię angielską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 1976 r. - filozofię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tejże uczelni. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego filozofii społecznej, w 1998 r. - tytuł profesora w dziedzinach filozofii starożytnej i filozofii politycznej, a w 2003 r. - profesora zwyczajnego.

Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2003 r. - Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Wykładał jako visiting professor na europejskich i amerykańskich uniwersytetach. 13 sierpnia 2007 r. został powołany na stanowisko ministra edukacji narodowej.

Działacz opozycji demokratycznej. W latach 80. redagował m.in. "Arkę", jedno z najważniejszych, niezależnych pism wydawanych w Polsce. W 1992 r. współtworzył, a następnie został prezesem Ośrodka Myśli Politycznej - niezależnej organizacji pozarządowej, zajmującej się badaniem ustrojów, stosunków międzynarodowych i klasycznej filozofii politycznej.

Jest autorem kilkunastu książek wydanych w kilku językach, tłumaczem i komentatorem dzieł Platona, publicystą i eseistą.

W 1999 r. przewodniczył konferencji "Narody i historia" z udziałem premierów Polski i Ukrainy, a w 2000 r. - konferencji "Solidarność narodów" z udziałem premierów Polski, Niemiec, Czech, Węgier i Słowacji.

Bezpartyjny.

Wdowiec, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1949 r.
wykształcenie wyższe
zawód: filozof, nauczyciel akademicki