Senatorowie

Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

  1. Władysław Mańkut (od 13.02.2007 r.)