Senatorowie

Klub Parlamentarny Ruch Ludowo-Narodowy

W dniu 12 grudnia 2006 r. powstał w Senacie RP VI kadencji
Senatorski Klub Narodowy