Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  38. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projekty ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego ósmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki i Edukacji
senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu Stanisław Sławiński
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu Stanisław Sławiński
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Halina Olendzka
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 4Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 4Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 4Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Halina Olendzka
 1   Powitanie przedstawicieli parlamentu Gruzji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Krzysztof Zaręba
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 1 8Sprawozdania Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Senator Antoni Szymański
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Małgorzata Manowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Małgorzata Manowska
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Małgorzata Manowska
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 110Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 110Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 110Dyskusja Senator Adam Biela
 110Dyskusja Senator Ryszard Bender
 110Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 4Sprawozdania Senator Dariusz Bachalski
 1 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 14
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 15
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 16
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 17
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 18
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 1 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 1 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 1 9Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 19
 1 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 110  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 110  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 110Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 20
 110Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Władysław Mańkut
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 1 Porzadek obrad Zamknięcie posiedzenia
 1   Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożoneprzez senator Janinę Fetlińską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Szymańskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.