Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  26. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Ryszarda Kapuścińskiego
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego szóstego posiedzenia
 1   Senator Mariusz Witczak
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Romuald Poliński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
zastępca szefa Jacek Kościelniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Kościelniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Kościelniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Kościelniak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Kryże
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Sądu Najwyższego
prezes Lech Paprzycki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Lech Paprzycki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Lech Paprzycki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Lech Paprzycki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Lech Paprzycki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Lech Paprzycki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Lech Paprzycki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Lech Paprzycki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Lech Paprzycki
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 3Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 3Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Kryże
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Kryże
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jan Ardanowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Józef Łyczak
 2 5Dyskusja Senator Michał Wojtczak
 2 5Dyskusja Senator Paweł Michalak
 2 5Dyskusja Senator Roman Wierzbicki
 2 5Dyskusja Senator Henryk Górski
 2 5Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 2 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jan Ardanowski
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 2 6Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Marek Chrapek
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Michał Wojtczak
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ludwik Zalewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ludwik Zalewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 2 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 2 8Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 2 8Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 2 8Dyskusja Senator Ludwik Zalewski
 2 8Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wiceprezes Jarosław Maćkowiak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Maćkowiak
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Mieczysław Szyszka
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu
sekretarz stanu Radosław Parda
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 211Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 211Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 211Dyskusja Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 211Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 211Dyskusja Senator Adam Massalski
 211Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 211Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 211Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu Sylwia Sysko-Romańczuk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sylwia Sysko-Romańczuk
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 212Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 212Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 212Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 212Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 212Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 212Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 212Dyskusja Senator Antoni Szymański
 212Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 212Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 212Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 212Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 212Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 212Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 212Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 212Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 1
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Głosowanie nr: 2
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 3
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Głosowanie nr: 20
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Paweł Michalak
 2 5- Głosowania
Głosowanie nr: 21, 22, 23
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Głosowanie nr: 24
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Głosowanie nr: 25
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Głosowanie nr: 33
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"
Głosowanie nr: 34
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 35
 2 9  Senator Kazimierz Wiatr
 210Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Głosowanie nr: 36
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej
Głosowanie nr: 37
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym
Głosowanie nr: 38
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Jarocha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Margaretę Budner
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.