Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  25. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego senatora pierwszej kadencji Cezarego Józefiaka
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego piątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 1Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 1Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 1Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 1Dyskusja Senator Lesław Podkański
 1 1Dyskusja Senator Lesław Podkański
 1 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Józef Łyczak
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 1Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Czesław Żelichowski
 1 1Dyskusja Senator Michał Okła
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Jaroch
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 1Dyskusja Senator Urszula Gacek
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 1Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 1Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 1Dyskusja Senator Lesław Podkański
 1 1Dyskusja Senator Adam Biela
 1 1Dyskusja Senator Czesław Żelichowski
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 1Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 1 1Dyskusja Senator Czesław Żelichowski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Senator Marek Ziółkowski
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Ludwik Zalewski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 2 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Wierzbicki
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Sławomir Urbaniak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 2 2Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji w Ministerstwie Skarbu Państwa Mariusz Skowronek
 2 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 2Dyskusja Senator Paweł Michalak
 2 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 2 2Dyskusja Senator Roman Wierzbicki
 2 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Sławomir Urbaniak
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 2 4Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 3 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Łuczycki
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Mirosława Nykiel
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Antoni Motyczka
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tomasz Misiak
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Gołaś
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Owczarek
 3 1Sprawozdania Senator Roman Wierzbicki
 3 1Sprawozdania Senator Roman Ludwiczuk
 3 1  Senator Zbigniew Romaszewski
 3 1Sprawozdania Senator Adam Biela
 3 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 3 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 3 1Sprawozdania Senator Władysław Sidorowicz
 3 1Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Wierzbicki
 3 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 3 1Sprawozdania Senator Elżbieta Rafalska
 3 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 3 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 3 1Sprawozdania Senator Czesław Żelichowski
 3 1Sprawozdania Senator Piotr Zientarski
 3 1Sprawozdania Senator Włodzimierz Łyczywek
 3 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 3 1  Senator Andrzej Mazurkiewicz
Głosowanie nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
 3 1  Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Głosowanie nr: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
 3 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007
Głosowanie nr: 133
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Paweł Michalak
 3 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 134, 135, 136, 137, 138
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej
Głosowanie nr: 139
 3 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 3Głosowanie Głosowanie
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Głosowanie nr: 140
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Głosowanie Głosowanie
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"
Głosowanie nr: 141
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Kazimierz Wiatr
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 3   Zamknięcie posiedzenia
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Jarocha
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stefana Niesiołowskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Dariusza Bachalskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Rybkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Sauka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego wspólnie z innymi senatorami
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.