Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  20. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Ślusarczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Ślusarczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Ślusarczyk
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 2Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 2Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Dyskusja Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r., oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dariusz Bachalski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach
senator Kazimierz Wiatr
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej
senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Senator Krzysztof Putra
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego  o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej
Głosowanie nr: 1
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
sekretarz stanu Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 6Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Paweł Poncyljusz
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Jadwiga Rudnicka
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1   Senator Edmund Wittbrodt
 1   Senator Edmund Wittbrodt
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 8Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 8Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 1 8Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 8Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 8Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
Głosowanie nr: 2
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowanie
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Głosowanie nr: 3
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowanie
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 4
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Głosowanie nr: 5
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r., oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.
Głosowanie nr: 6
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
Głosowanie nr: 8
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Głosowanie Głosowanie
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji
Głosowanie nr: 9
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Głosowanie Głosowanie
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim
Głosowanie nr: 10
 1 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 1 9Głosowanie Głosowanie
 1 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach
Głosowanie nr: 11
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Piotrowicz
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Romaszewski
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Czesława Ryszkę i Ryszarda Bendera
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Legutkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Legutkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Gelert
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krystynę Bochenek i Władysława Sidorowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krystynę Bochenek i Władysława Sidorowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.