Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  18. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
senator Piotr Zientarski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad osiemnastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Robert Draba
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wiceprezes Jarosław Maćkowiak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jacek Włosowicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Paweł Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 3Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku tonażowym
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra gospodarki morskiej
minister Rafał Wiechecki
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ludwik Zalewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 5Dyskusja Senator Ludwik Zalewski
 1 5Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Mariusz-Orion Jędrysek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz-Orion Jędrysek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz-Orion Jędrysek
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 6Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w MinisterstwieSpraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 7Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 7Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kutz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 8  Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 8Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 8Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 8Dyskusja Senator Kazimierz Kutz
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
Głosowanie nr: 2
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 9Głosowanie Głosowanie
 1 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowanie nr: 3
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Uchwalenie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu uchwalonym przez Sejm
Głosowanie nr: 4
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców
Głosowanie nr: 6
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7, 8, 9, 10, 11
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 12
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o podatku tonażowym
Głosowanie nr: 13
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Ludwik Zalewski
 1 5Sprawozdania Senator Piotr Zientarski
 1 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 14, 15, 16
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Głosowanie nr: 17
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Głosowanie Głosowanie
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Głosowanie nr: 18
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 25
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Ludwik Zalewski
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Jarocha wspólnie z innymi senatorami
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Gelert
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Piesiewicza wspólnie z innymi senatorami
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Sauka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Trybułę wspólnie z innymi senatorami
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Włosowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Włosowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Włosowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.