Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 75
5 grudnia 2004 r.

obejmuje okres od 16 do 30 listopada 2004 r.

 

72. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.,
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.,
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z Iraku.
 • Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 • Zmiana w składzie komisji senackiej.

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 72. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  76.posiedzenie
  Uchwały

  Z prac komisji senackich
  15 listopada 2004 r.
  16 listopada 2004 r.
  17 listopada 2004 r.
  18 listopada 2004 r.
  19 listopada 2004 r.
  23 listopada 2004 r.
  24 listopada 2004 r.
  25 listopada 2004 r.
  26 listopada 2004 r.
  30 listopada 2004 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"