Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 53
5 stycznia 2004 r.

obejmuje okres od 16 do 31 grudnia 2003 r.

 

52. posiedzenie Senatu
Informacja o przebiegu i rezultatach Konferencji Międzyrządowej w sprawie projektu "Konstytucji dla Europy", która odbyła się w Brukseli w dniach 12 i 13 grudnia 2003 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy uchylającej ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 52.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
57.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
16 grudnia 2003 r.
18 grudnia 2003 r.
30 grudnia 2003 r.

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"