Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 23
5 października 2002 r.

obejmuje okres od 16 września do 30 września 2002 r.

Posiedzenie Prezydium Senatu
Posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
17 września 2002 r.
18 września 2002 r.
20 września 2002 r.
24 września 2002 r.
25 września 2002 r.
26 września 2002 r.
30 września 2002 r.

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kontakty międzynarodowe

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"