Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 2
20 listopada 2001 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 2001 r.

 

Posiedzenie Prezydium Senatu
3. posiedzenie
4. posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
7 listopada 2001 r.
13 listopada 2001 r.
14 listopada 2001 r.
15 listopada 2001 r.

Kronika międzynarodowa

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"