Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

Senatu RP IV Kadencji

(6.11.1997 r. - 18.10.2001 r.)

6.11.1997 r. - 18.12.1997 r. Komisja Spraw Zagranicznych
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

18.12.1997 r. - 18.10.2001 r. Komisja Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej