Stanisław Jarosz

Senator z byłego województwa bialskopodlaskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1961 roku w Sieniawie [woj. podkarpackie] w rodzinie chłopskiej.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego odbył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie i uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ponadto ukończył Lubelską Szkołę Biznesu i studium z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw oraz kurs głównych księgowych w Warszawie.

W 1985 podjął pracę zawodową w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Budownictwa "Zremb" w Międzyrzecu Podlaskim na stanowisku specjalisty ds. eksportu.

Był działaczem NSZZ "Solidarność", a później Komitetu Obywatelskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Od 1990 nieprzerwanie przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego i burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego.

Jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Brukseli.

Należy do Ochotniczej Straży Pożarnej i Polskiego Związku Łowieckiego.

Jest członkiem Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność, zasiada w Radzie Politycznej tej partii.

Żonaty, ma dwie córki.


Członek: Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
[o komisji]

Komisji Ustawodawczej [o komisji]


Członek Prezydium Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]