Wiesław Marian Chrzanowski

Zmarł 29 kwietnia 2012 r.

Senator z byłego województwa lubelskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Poseł na Sejm RP I kadencji
Marszałek Sejmu RP I kadencji


Urodził się w 1923 roku w Warszawie.

W 1945 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktoryzował się i habilitował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W 1960 ukończył aplikację adwokacką, ale do 1981 nie mógł wykonywać zawodu adwokata na skutek trzykrotnego uchylania, przez ministra sprawiedliwości, z przyczyn politycznych, uchwały Rady Adwokackiej o wpisanie na listę adwokacką.

W czasie okupacji niemieckiej należał do konspiracyjnych organizacji młodzieży Stronnictwa Narodowego. Był członkiem redakcji dwutygodnika "Młoda Polska". Ukończył konspiracyjną podchorążówkę. W Powstaniu Warszawskim walczył w batalionie AK Narodowej Organizacji Wojskowej "Harnaś". Był prezesem tajnego Koła Prawników Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Po wojnie przewodniczył Chrześcijańskiemu Związkowi Młodzieży "Odnowa", związanemu ze Stronnictwem Pracy. W latach 1947-48 należał do zespołu redakcyjnego "Kolumny Młodych" w "Tygodniku Warszawskim".

W latach 1948-54 był więźniem politycznym.

W okresie 1965-81 należał do nieformalnego zespołu przy prymasie Stefanie Wyszyńskim. W latach osiemdziesiątych jako doradca Sekretariatu Episkopatu Polski brał udział w rokowaniach ze stroną rządową. W latach1983-84 zasiadał w Społecznej Radzie Prymasowskiej.

W 1991 został mianowany ministrem sprawiedliwości.

Jest autorem około 90 książek, artykułów, recenzji i glos do orzeczeń sądowych z zakresu prawa cywilnego, głównie spółdzielczego oraz kilkudziesięciu artykułów publicystycznych, zamieszczanych również w prasie konspiracyjnej, emigracyjnej i drugiego obiegu.

W latach 1980-81 współtworzył statut NSZZ "Solidarność", był pełnomocnikiem w sądowym postępowaniu o rejestrację związku i doradcą Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Należy do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jest członkiem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Był członkiem założycielem i przez 5 lat prezesem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Naczelnej ZChN.


Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej [o komisji]

Członek: Komisji Praw Człowieka i Praworządności [o komisji]

Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej [o komisji]

Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]

Komisji Ustawodawczej [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]