Ostatnia zmiana pliku: 14 maja 2001 r.

81. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
9 i 10 maja 2001 r.


1. Drugie czytanie projektu uchwały Senatu w 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego Trzeciego Powstania Śląskiego. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 623, 623 S, 623X
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2715, 2768
druki senackie nr 621, 621A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro oraz o zmianie niektórych ustaw.* (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2707, 2772
druki senackie nr 622, 622A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. * (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2674, 2741
druki senackie nr 630, 630A, 630B, 630Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1018, 2559, 2559-A
druki senackie nr 614, 614A, 614B, 614Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2316, 2598, 2598-A
druki senackie nr 618, 618A, 618B, 618Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2513, 2562, 2562-A
druki senackie nr 613, 613A, 613Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1397, 2620, 2620-A
druki senackie nr 616, 616A, 616Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2115, 2731
druki senackie nr 617, 617A
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1293, 2597, 2597-A
druki senackie nr 615, 615A, 615Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o regulacji rynku cukru. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 986, 990, 2625, 2625-A
druki senackie nr 619, do 619, 619A, 619Z
Uchwała, opis w Diariuszu


- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu