Ostatnia zmiana pliku: 20 stycznia 2001 r.

62. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

19, 20 lipca 2000 r. (środa, czwartek)


Złożenie ślubowania przez:

senatora Adama Graczyńskiego,

senatora Mariana Nogę,

senatora Zbigniewa Zychowicza.

1. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za 1999 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
druk senacki nr 387, 387A

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1923, 1986
druki senackie nr 431, 431A, 431B
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1941, 1981
druki senackie 432, 432A, 432B
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1222, 1408, 1907,1907A
druki senackie 433, 433A, 433B, 433C, 433Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o referendum lokalnym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1361, 1841, 1841A
druki senackie 434, 434A, 434B, 434Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1505, 1002, 1866, 1866A
druki senackie 435, 435A, 435Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. (Ustawa skierowano do komisji)
druk senacki nr 411, 411S, 411X


Oświadczenia złożone przez senatorów na 62. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu