Ostatnia zmiana pliku: 19.04.2000 r.

52. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

15 i 16 marca 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim - projekt pilny (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druk sejmowy nr 1471, 1645
druk senacki nr
361, 361A, 361Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1491, 1663
druki senackie nr
355, 355A, 355B, 355Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1579, 1634
druk senacki nr
354, 354A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1603, 1636
druk senacki nr
356, 356A, 356Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o umowach międzynarodowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1349, 1652
druki senackie nr
353, 353A, 353B, 353Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora. (Senat stwierdził wygaśnięcie mandatu)
druk senacki nr
352
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Zmiany w składzie komisji senackiej. (Senat zatwierdził zmianę)
druk senacki nr 350
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 52. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu