Ostatnia zmiana pliku: 27.09.1999 r.

42. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

22 i 23 września 1999 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1337, 1337-A
druki senackie nr
281, 281A
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1250, 1312, 1312-A
druki senackie nr
282, 282A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.* (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1252, 1252-A, 1313, 1313-A
druki senackie nr
283, 283A, 283Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1251, 1285, 1285-A
druki senackie nr
280, 280A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza. (Ustawa odrzucona)
druki sejmowe nr 1233, 1283
druki senackie nr
277, 277A, 277Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1227, do druku 1227, 1258
druki senackie nr
278, 278A
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 877, 1063, 1266
druki senackie nr
279, 279A, 279Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (Skierowano do komisji)
druk senacki nr
263
opis w Diariuszu

9. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Skierowano do komisji)
druk senacki nr
275
opis w Diariuszu

10 Zmiana w składzie komisji senackiej. (Podjęto uchwałę)
druk senacki nr
276
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
Druki sejmowe nr 1353, 1353-A
druki senackie nr
289, 289A, 289Z
Uchwała, opis w Diariuszu

* Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.


Oświadczenia złożone przez senatorów na 42. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu