Ostatnia zmiana pliku 24.08.1999 r.

41 POSIEDZENIE

SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

3, 4 i 5 sierpnia 1999 r.


1) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1253, 1275

druk senacki nr 270, 270A, 270Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. . (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1054, 1220, 1220A
druk senacki nr 269, 269A, 269Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1055, 1247, 1247A
druk senacki nr 271, 271A
Uchwała, opis w Diariuszu

4) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. .* (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 1052, 1189
druk senacki nr 265, 265A, 265Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy Ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r. .* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 906, do druku 906, 931, 931A
druk senacki nr 272, 272A, 272B
Uchwała, opis w Diariuszu

6) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu. .* (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druk sejmowy nr 526, 1237
druk senacki nr 273, 273A, 273B, 273Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Służbie Celnej. .* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1050, 1154, 1154A
druk senacki nr 274, 274A, 274Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 741, 1167, 1167A
druk senacki nr 266, 266A, 266B, 266Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1129, 1196
druk senacki nr 268, 268A, 268Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o języku polskim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 10, 561, 1137, 1137A
druk senacki nr 267, 267A, 267B, 267Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11) Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. (Projekt skierowano do Komisji)
druk senacki nr 262, opis w Diariuszu

12) Zmiana w składzie komisji senackiej. (Przyjęto zmianę)
druk senacki nr 264
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 41. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu