Ostatnia zmiana pliku: 24.08.1999 r.

38. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
1 lipca 1999 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druk sejmowy nr 1156
druki senackie nr 254, 254A
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1043, 1139
druki senackie nr 248, 248A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1029, 1138
druki senackie nr 249, 249A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1015, 1101
druki senackie nr 250, 250A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1056, 1134
druki senackie nr 251, 251A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy
druki senackie nr 255, 255A
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1053, 1102
druki senackie nr 252, 252A
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu "Medalu Wojska Polskiego". (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 613, 1117
druki senackie nr 253, 253A, 253Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi. (Projekt skierowano do Sejmu)
druki senackie 86, 86S
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 17 października 1991 roku o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. (Projekt dorzucono)
druki senackie 82, 82S, opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 38 posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu