17. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

23 i 24 lipca 1998 r


Porządek dzienny

 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadniczym trójstopniowym podziale państwa. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 513, 519
  druki senackie nr 112, 112A (uwaga! Plik w formacie PDF), Uzupełnienie druku 112A (plik w formacie PDF), 112Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 169, 361, 361A
  druki senackie nr 102, 102A, 102B
  Uchwała, opis w Diariuszu
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy karnej skarbowej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe 158, 444, 444-A
  druki senackie nr 104, 104A, 104B, 104Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druk sejmowy nr 352
  druki senackie nr 103, 103A
  Uchwała, opis w Diariuszu
 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 449, 481
  druki senackie nr 108, 108A, 108Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. (Projekt skierowano do Sejmu)
  druki senackie nr 83, 83S
  Uchwała, opis w Diariuszu
 7. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Projekt skierowano do komisji)
  druk senacki nr 87
  opis w Diariuszu
 8. Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi. (Projekt skierowano do komisji)
  druk senacki nr 86
  opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 17. posiedzeniu Senatu
Posiedzenie w Diariuszu