Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 52
20 grudnia 1999 r.

obejmuje okres od 1 do 15 grudnia 1999 r.

 

46 posiedzenie Senatu
Uchwała Senatu w sprawie wygaśnięcia mandatu senatora,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzecząpospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 1998 r. i pierwszej połowie 1999 r.

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 46. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
68. posiedzenie
69. posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
1 grudnia 1999 r.
8 grudnia 1999 r.
9 grudnia 1999 r.
10 grudnia 1999 r.
13 grudnia 1999 r
14 grudnia 1999 r
15 grudnia 1999 r

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"