Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku:10.09.2008 r.

11. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

7 i 8 maja 2008 r.


 

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków. Senat w dniu 7 maja 2008 r. podjął uchwałę w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków.
druki senackie nr 108, 108 O
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Senat w dniu 8 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 168, do druku 168, 325, 325-A
druki senackie nr 118, 118A
Opinia
materiał porównawczy
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Senat w dniu 8 maja 2008 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 198,, do druku 198, 342
druki senackie nr 109, 109A
Opinia
materiał porównawczy
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Senat w dniu 8 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr126, do druku 126, do druku 126, do druku 126, 203
druk senacki nr 113, 113A
Opinia
materiał porównawczy
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe. Senat w dniu 8 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 124, do druku 124, 361
druki senackie nr 115, 115A
Opinia
materiał porównawczy
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 8 maja 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 81, 173
druki senackie nr 111, 111A
Opinia
materiał porównawczy
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Senat w dniu 8 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 332, 356
druki senackie nr 112, 112A
Opinia
materiał porównawczy
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Senat w dniu 8 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 323, do druku 323, 337
druki senackie nr 110, 110A, 110B i 110Z
Opinia
materiał porównawczy
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senat w dniu 8 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 143, do druku 143, do druku 143, 371
druki senackie nr 116, 116A
Opinia
materiał porównawczy
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. Senat w dniu 8 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 304, do druku 304, 363
druki senackie nr 117, 117A, 117B
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku. Senat w dniu 7 maja 2008 r. zapoznał się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku.
druk senacki nr 105
Więcej informacji o punkcie

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.