Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 16.09.2008 r.

8. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

2 kwietnia 2008 r.


 

1.

Ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
Senat w dniu 2 kwietnia 2008 r. uchwalił ustawę.
druki sejmowe nr 280, 357
druki senackie nr 102, 102A
Imienne wyniki głosowania
Uchwalona przez Senat w dniu 2.04.2008 r. ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
Więcej informacji o punkcie

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.