Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  8. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1
...zakończenia punktu: 1

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II
 1   Senator Czesław Ryszka
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad ósmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Rady Ministrów
prezes Rady Ministrów Donald Tusk
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Jaworski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1  Senator Ryszard Bender
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
Głosowanie nr: 1
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Gorczycy w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Góreckiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Piotra Zientarskiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Ryszarda Góreckiego i Jana Wyrowińskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Sławomira Kowalskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.