Biuro Polonijne uprzejmie informuje, że analogicznie jak w roku bieżącym, zgodnie z uchwałą nr 27 Prezydium Senatu z dnia 23 grudnia 2005 roku, termin składania wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą planowanych do realizacji w roku 2008 upłynął

    30 listopada 2007 roku