Prace komisji

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedmiotem działania komisji są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa  • Skład Komisji

  • Posiedzenia Komisji

  • Informacja o Komisji

  • Wykaz konferencji i seminariów zorganizowanych z inicjatywy Komisji


  • Stanowisko Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Zielonej Księgi dotyczącej wspólnej polityki rybackiej


  • Stanowisko Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gospodarki wodnej na wsi i w rolnictwie


  • Stanowisko Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mięsa wieprzowego i drobiowego oraz produkcji jaj, a także w sprawie zwalczania salmonelli w stadach drobiu.