Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Henryka Górskiego,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie udzielania koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zgonu księdza prałata Józefa Obrembskiego.
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników inspekcji sanitarnych (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podstawy do opodatkowania podatkiem od towarów i usług(odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie upadłości Stoczni Marynarki Wojennej SA (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie niewłaściwych praktyk niektórych zakładów ubezpieczeń (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie samorządu terytorialnego w gminie Parysów (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zamiaru likwidacji do 2012 r. wszystkich tysiąc sto czternastu punków aptecznych oraz ograniczenia do tej daty sprzedaż w punktach aptecznych do suplementów diety i kosmetyków (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Węgrowie (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie rzeczników konsumentów (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne oraz wypłat odszkodowań z tego tytułu (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie ewentualnych zagrożeń w sferze zabezpieczenia społecznego, jakie może przynieść dla przyszłych i obecnych emerytów decyzja o wejściu Polski do strefy euro w 2012 r.
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy Sokołowa Podlaskiego (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie wykorzystania majątku pozostałego po zlikwidowanych polskich cukrowniach (odpowiedź).