Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 18
5 sierpnia 2008 r.

obejmuje okres od 16 do 31 lipca 2008 r.

 

16 . posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007 roku.
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
 • Pozostałe prace Izby
 • Wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 • Zmiana w składzie komisji senackiej
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 23. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 17 lipca 2008 r.
 • 22 lipca 2008 r.
 • 23 lipca 2008 r.
 • 24 lipca 2008 r.
 • 29 lipca 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"