Poprzednia część, następna część, spis treści


Kontakty międzynarodowe

24 lipca 2008 r. wizytę w Senacie złożył wiceprzewodniczący Senatu Republiki Chile Baldo Prokurica Prokurica wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek podkreślił, że Chile jest kluczowym partnerem Polski w Ameryce Łacińskiej. Jak dodał, z satysfakcją odnotowuje się rozwój stosunków dwustronnych i parlamentarnej współpracy polsko-chilijskiej. Ponadto Polska wysoko ocenia stabilizacyjną rolę Chile w regionie.

Wiceprzewodniczący chilijskiego Senatu stwierdził, że jego kraj jest zainteresowany pogłębianiem dwustronnych relacji z Polską, a zwłaszcza współpracą gospodarczą.

W opinii marszałka B. Borusewicza, majowa wizyta polskiego premiera w Chile otwiera nowy etap stosunków polsko-chilijskich. Marszałek poinformował, że jesienią tego roku do Chile uda się polska misja gospodarcza. Jego zdaniem, możliwa jest współpraca w dziedzinie górnictwa i rolnictwa. Podkreślił, że w Polsce znane są chilijskie wina i istnieją możliwości importu ryb z Chile.

Wiceprzewodniczący B. Prokurica Prokurica powiedział, że Chile jest największym producentem łososia. Interesował się także współpracą w zakresie górnictwa i zakupu maszyn górniczych.

Według marszałka Senatu, Polska i Chile powinny współpracować na forum organizacji międzynarodowych. Oba kraje ubiegają się o to, by być niestałym członkiem w Radzie Bezpieczeństwa: Polska w latach 2010-2011, a Chile - 2013-2014. Mogłyby się zatem wzajemnie wspierać w tych dążeniach. Marszałek B. Borusewicz poinformował, że Polska aktywnie uczestniczy w wypracowywaniu polityki Unii Europejskiej wobec Ameryki Łacińskiej.

Podczas spotkania goście podkreślali, że Polska i Chile mogą być partnerami strategicznymi, Chile może być pomostem między Ameryką Łacińską, Polską a Unią Europejską. Marszałek podkreślił, że Polska nigdy nie zapomina o Ameryce Łacińskiej, bo w Brazylii i Argentynie żyje liczna Polonia, a Senat RP jest opiekunem Polonii i Polaków za granicą. Politycy rozmawiali ponadto o sytuacji w Kolumbii. Goście interesowali się m.in. losem tajnych służb w Polsce po transformacji ustrojowej.


Poprzednia część, następna część, spis treści