Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 15
20 czerwca 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 15 czerwca 2008 r.

 

13. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 • Pozostałe prace Izby
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 19. posiedzenie
 • 20. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 3 czerwca 2008 r.
 • 4 czerwca 2008 r.
 • 5 czerwca 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"