Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 12
5 maja 2008 r.

obejmuje okres od 16 do 30 kwietnia 2008 r.

 

Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej

10. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 • Uchwała Senatu w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009
 • Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
 • Uchwała Senatu dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Pozostałe prace Izby
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 17. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 16 kwietnia 2008 r.
 • 17 kwietnia 2008 r.
 • 18 kwietnia 2008 r.
 • 22 kwietnia 2008 r.
 • 23 kwietnia 2008 r.
 • 24 kwietnia 2008 r.
 • 25 kwietnia 2008 r.
 • 29 kwietnia 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"