Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 11
20 kwietnia 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 15 kwietnia 2008 r.

 

8. posiedzenie Senatu

 • Ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
 • Oświadczenia

  9. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
 • Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Wybór Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 • Pozostałe prace Izby
 • Zmiany w składzie komisji senackich
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 15. posiedzenie
 • 16. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 1 kwietnia 2008 r.
 • 2 kwietnia 2008 r.
 • 3 kwietnia 2008 r.
 • 9 kwietnia 2008 r.
 • 10 kwietnia 2008 r.
 • 11 kwietnia 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"