Poprzednia część, następna część, spis treści


Kronika senacka

18 marca 2008 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu doradców do spraw migracji ekonomicznej obywateli polskich do państw członkowskich Unii Europejskiej. Zespół został powołany uchwałą Prezydium Senatu z 22 czerwca 2007 r. i działa przy marszałku Senatu jako organ opiniodawczo-doradczy. Do jego zadań należy wyrażanie opinii w sprawach procesów i zjawisk towarzyszących migracji ekonomicznej obywateli polskich do państw członkowskich Unii Europejskiej, a także o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach związanych z tą migracją.

Podczas posiedzenia marszałek Bogdan Borusewicz wręczył członkom zespołu akty powołania. W skład zespołu weszli:

  • Maciej Bator, sekretarz Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Północnej,
  • Marek Czenczek, koordynator Programów Polskiego Centrum Informacji i Kultury w Dublinie,
  • prof. dr hab. Krystyna Iglicka z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, współpracownik Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekspert programu tej fundacji "Migracje i bezpieczeństwo wewnętrzne", autorka raportu "Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007-2012",
  • dr Paweł Kaczmarczyk, członek Zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista ekonomii w zakresie demografii, statystyki. Członek Zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego,
  • dr hab. Marek Kupiszewski, dyrektor Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych, specjalista geografii i informatyki w zakresie geografii ludności, członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk,
  • Helena Miziniak, honorowy prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
  • prof. dr hab. Marek Okólski, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, profesor ekonomii, specjalista w zakresie demografii, statystyki, kierownik Katedry Demografii UW, członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia marszałek B. Borusewicz podkreślił, że zjawisko migracji zarobkowej jest bardzo złożone. "Tylko z udziałem ekspertów w dziedzinie socjologii, ekonomii, migracji, demografii, a także korzystając z doświadczenia praktyków, będziemy mogli rozpoznawać problemy i te problemy rozwiązywać" - powiedział.

Marszałek Senatu przypomniał, że wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzmożoną migrację zarobkową Polaków do innych krajów Wspólnoty. Wielu naszych rodaków wyjechało do pracy do Wielkiej Brytanii, Irlandii, także do Włoch, Szwecji, Holandii oraz innych krajów, które otworzyły swoje granice.

Przewodniczącą Zespołu doradców do spraw migracji ekonomicznej obywateli polskich do państw członkowskich Unii Europejskiej została H. Miziniak.

* * *

18 marca 2008 r. senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - przewodniczący Andrzej Person oraz Barbara Borys-Damięcka i Maria Pańczyk-Pozdziej spotkali się z członkami Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech: przewodniczącym Piotrem Małoszewskim, Wiesławem Lewickim, Krzysztofem Nowackim i Aleksandrem Zającem. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski i główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Petri.

Podczas spotkania członkowie konwentu przedstawili najważniejsze problemy polskiej grupy etnicznej. Jak wskazywano, dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z nauczaniem języka polskiego w niemieckich szkołach.

* * *

19 marca 2008 r. marszałek Bogdan Borusewicz, w imieniu Senatu RP i swoim własnym, wystosował do XIV Dalajlamy Tybetu Tenzina Gyatso zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce.

W swoim liście marszałek B. Borusewicz podkreślił, że Dalajlama jest wielkim autorytetem moralnym, orędownikiem pokoju, przyjaźni między ludźmi i narodami.

"Polacy, naród dotkliwie doświadczony w historii dobrze rozumie potrzebę tych wartości. Wyrażając podziw dla działań Waszej Świątobliwości na rzecz pokoju, mam zaszczyt zaprosić Waszą Świątobliwość do złożenia wizyty w Polsce. Liczę, że ta wizyta przyczyni się do lepszego poznania głoszonego przez Waszą Świątobliwość posłania, a jak najszersze propagowanie idei pokojowego współistnienia narodów jest korzystne dla społeczności międzynarodowej" - napisał marszałek Senatu.

* * *

21 marca 2008 r., w wieku 44 lat, zmarł senator dr Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, członek Komisji Spraw Zagranicznych. Poseł I kadencji, senator IV i VI kadencji. Reprezentował okręg wyborczy nr 21 w Krośnie.

W Sejmie I kadencji był członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego. W Senacie IV kadencji był sekretarzem Senatu, zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. W Senacie VI kadencji był sekretarzem Senatu, zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1981-2004 należał do Konfederacji Polski Niepodległej (1999-2004 - wiceprzewodniczący).

Senator A.T. Mazurkiewicz urodził się 11 maja 1963 r. w Jarosławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2005 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych.

W latach 1982-1989 wielokrotnie go aresztowano i represjonowano za działalność w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej i podziemnej Solidarności.

Od 1983 do 1984 r. pracował w Sekcji Drogowej PKP w Jarosławiu. W latach 1989-1991 był redaktorem gazet: "Nowe Relacje", "Opinia" i "Gazeta Polska". W latach 1993-1997 był członkiem Rady Programowej Polskiego Radia, a w latach 2001-2005 Rady Programowej TV POLONIA. Od 2002 r. był dyrektorem regionalnym World Discount Telecommunication Polska oraz doradcą w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie. W latach 1994-2002 był radnym Rady Miasta Jarosławia (1994-1997 - wiceburmistrz), a także radnym Sejmiku Województwa Przemyskiego. Był autorem i współautorem wielu inicjatyw samorządowych.

Jako prezes Stowarzyszenia na rzecz Utworzenia Uczelni Wyższych doprowadził do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu oraz współdziałał przy utworzeniu uczelni w Przemyślu, Krośnie, Jaśle, Tarnowie i Tarnobrzegu. Był przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Zarządzania i Marketingu, a także członkiem założycielem Lubelskiej Korporacji Prawniczej.

Autor kilku książek o tematyce historycznej i powieści science fiction oraz kilkuset artykułów w prasie krajowej i zagranicznej.

21 marca br. prezydent Lech Kaczyński nadał senatorowi A.T. Mazurkiewiczowi pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla Polski, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski oraz za działalność państwową i publiczną.

Pogrzeb senatora A.T. Mazurkiewicza odbył się 26 marca br. w Jarosławiu. Mszę żałobną w Kolegiacie Jarosławskiej pod wezwaniem Bożego Ciała odprawił biskup Adam Szal. "Chcemy dzisiaj podziękować Bogu za to, że świętej pamięci Andrzej był dobrym chrześcijaninem, dobrym mężem, ojcem i dobrym synem ojczyzny naszej" - powiedział w homilii.

Po mszy świętej kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta na Stary Cmentarz w Jarosławiu. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli m.in. marszałek Bogdan Borusewicz, wicemarszałkowie Krystyna Bochenek i Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra, senatorowie i posłowie, przedstawiciele władz lokalnych, działacze PiS, KPN, "Solidarności" Rolników Indywidualnych.

"Był człowiekiem zdecydowanym, ale jednocześnie człowiekiem dialogu, rozmowy. Takiego go pamiętam" - mówił nad trumną marszałek B. Borusewicz.

Jak stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości poseł Jarosław Kaczyński, "zakończyło się życie człowieka, którego życiorys był wyjątkowo jednolity". "Jego życie od młodych, zupełnie młodzieńczych lat, od chwili, gdy był jeszcze nastolatkiem, wypełnione było jedną wielką sprawą, sprawą walki o Polskę demokratyczną, o Polskę wolną" - podkreślił J. Kaczyński.

* * *

27 marca 2008 r. w gmachu Senatu wicemarszałek Marek Ziółkowski otworzył wystawę fotograficzną "Między dwoma jubileuszami. Kalisz 750 - Kalisia 1850".

W uroczystości wzięli udział minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rafał Grupiński i prezydent Kalisza Janusz Pęcherz, senatorowie i posłowie, a także przedstawiciele kaliskich władz samorządowych.

Ekspozycja, prezentowana z inicjatywy senatora ziemi kaliskiej Mariusza Witczaka, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, opowiada o Kaliszu historycznym i współczesnym, jego zabytkach, kulturze, sztuce, przedstawia obrazy, przestrzenie i klimaty miasta w czasie niezwykłym - między dwoma jubileuszami. 48 zdjęć prezentowanych na ekspozycji pokazuje miasto w różnych odsłonach, ujęciach, porach roku i dnia w artystycznym przetworzeniu czworga autorów - Ryszarda Bienieckiego, Artura Bonusiaka, Mariusza Hertmanna i Małgorzaty Pecold.

W 2007 r. Kalisz obchodził jubileusz 750-lecia lokacji. Za dwa lata - w 2010 r. - świętować będzie 1850 lat istnienia. Jako jedyne z polskich miast posiada metrykę sięgającą tak daleko w głąb dziejów. Wystawił ją wielki grecki uczony doby starożytnej, Klaudiusz Ptolemeusz, umieszczając na mapie ówczesnej Europy skromną, ale jakże swojsko i miło brzmiącą nazwę Kalisia.

Wystawę zorganizował Urząd Miejski w Kaliszu, autorem scenografii jest Wojciech Stefaniak. Ekspozycję, która w holu Senatu będzie czynna do 15 kwietnia br., obejrzą także mieszkańcy Krakowa, Wrocławia i Poznania oraz Heerhugowaard (Holandia) i Haumont (Francja).

* * *

31 marca 2008 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z Tybetańczykami mieszkającymi w Polsce.

W ocenie marszałka Senatu, łamanie praw człowieka w Tybecie nie jest wewnętrznym problemem Chin, tak jak podobne sprawy nie są wewnętrznymi problemami poszczególnych państw. Marszałek stwierdził, że aktywność władz polskich i jego ma na względzie przede wszystkim przestrzeganie praw człowieka i norm ogólnoludzkich. Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że Polska nie dąży do oderwania Tybetu od Chin. "W ramach integralności terytorialnej Chin powinno być miejsce także dla Tybetańczyków" - powiedział.

Marszałek Senatu zapewnił, że Polsce zależy na dobrych stosunkach z Chinami. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mówili o sprawach, które nas niepokoją. Jego zdaniem, władze chińskie powinny podjąć dialog z przedstawicielami Tybetańczyków, w tym z Dalajlamą. Marszałek przypomniał, że takie kontakty miały już miejsce. Jak ocenił, nie jest tak, że władze chińskie są zupełnie "nieprzemakalne" na perswazje z zewnątrz, które mają za zadanie poprawę sytuacji.

Nawiązując do zaproszenia wystosowanego do Dalajlamy w drugiej połowie marca br. w imieniu Senatu RP i swoim własnym, marszałek B. Borusewicz stwierdził, że spotkało się ono z pozytywną reakcją. "Na drodze dyplomatycznej będą ustalane dalsze szczegóły" - powiedział.

Podczas spotkania przedstawiciele Tybetańczyków mieszkających w Polsce dziękowali za wsparcie, jakie otrzymują w naszym kraju, a także za zrozumienie dla problemów swojego narodu. Zaapelowali do polskich władz o interwencję w sprawie więźniów aresztowanych przez chińskie władze, a także o podjęcie starań o uruchomienie polskiego programu stypendialnego dla mieszkańców Tybetu.

W Polsce mieszka ponad 20 Tybetańczyków. W Starej Miłosnej koło Warszawy działa ośrodek kultury tybetańskiej.

* * *

31 marca 2008 r. wicemarszałek Zbigniew Romaszewski spotkał się z uczniami drugiej klasy VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego we Wrocławiu.

Wicemarszałek Senatu wyraził zadowolenie, że młodzież interesuje się polityką, którą społeczeństwo wydaje się zmęczone. W jego ocenie, sprawowanie władzy powinno polegać na rozwiązywaniu konfliktów, a nie ich stwarzaniu. Podczas rozmowy wicemarszałek wiele uwagi poświęcił zanikowi solidarności społecznej. Mówił także o negatywnym wpływie konkurencji i skrajnego indywidualizmu, które uniemożliwiają często współpracę. Zwrócił uwagę na brak kultury politycznej, a także na potrzebę zawierania kompromisów. Jako przykład przywołał wspólne ustalenia prezydenta i premiera dotyczące Traktatu Lizbońskiego.

Uczniowie pytali, jak wygląda typowy dzień w Senacie. Wicemarszałek Z. Romaszewski opowiedział o pracy Izby wyższej. Poruszył także kwestię nadmiernej liczby przepisów i potrzeby uporządkowania przerostu legislacji. Zgodził się z opinią, że za występujące w życiu politycznym problemy odpowiadają m.in. wady ustrojowe. Ważną rolę mogłyby odegrać tzw. ustawy konstytucyjne, ponieważ zmiana konstytucji jest trudna.


Poprzednia część, następna część, spis treści