Poprzednia część, następna część, spis treści


KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

5 lutego 2008 r. wizytę w Senacie złożył prezydent Republiki Łotewskiej Valdis Zatlers. Delegację przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu podkreślił, że Polskę i Łotwę łączą bardzo dobre relacje dwustronne. Zaznaczył, że Łotwa jest nie tylko krajem bliskim nam geograficznie, ale mamy też wspólne interesy i podobne poglądy na wiele spraw. Dodał, że Polska zainteresowana jest rozwojem współpracy z Łotwą we wszystkich dziedzinach.

Prezydent V. Zatlers potwierdził, że stosunki między obu państwami są bardzo dobre i należy je podtrzymywać. Jego zdaniem, częste spotkania na różnych szczeblach zacieśniają współpracę. Według prezydenta, należy wykorzystać fakt, że mamy podobne spojrzenie na sprawy naszego regionu, a także na kwestie globalne, by działać na rzecz konsolidacji i wzmocnienia Unii Europejskiej. Tylko bowiem silna Europa sprosta nowym wyzwaniom, konkurencji w czasach kontynentalizacji i globalizacji.

Marszałek B. Borusewicz powiedział, że Polska opowiada się za zacieśnianiem współpracy w ramach UE, wspiera wysiłki w tym kierunku i w najbliższym czasie podejmie decyzję w sprawie traktatu lizbońskiego, co do którego partie polityczne w kraju nie mają większych zastrzeżeń. Dodał, że niezwykle istotne jest prowadzenie wspólnej, unijnej polityki zagranicznej i energetycznej.

Zdaniem prezydenta Łotwy, niezwykle istotne jest uzgodnienie priorytetów wspólnej polityki zagranicznej do czasu ratyfikacji traktatu z Lizbony. Dopiero w ramach tej wspólnej polityki zagranicznej można zadbać o wspólną politykę energetyczną, wojskową. Dodał, że współpraca w ramach UE nie powinna przekreślać współpracy regionalnej np. państw Morza Bałtyckiego.

W opinii marszałka B. Borusewicza, niezwykle istotny jest wymiar wschodni wspólnej polityki zagranicznej, o co powinny zadbać m.in. Polska i Łotwa. Jego zdaniem, Unia Europejska nie powinna się zamykać przed nowymi członkami. Już sama możliwość przystąpienia do UE pozytywnie wpływa na sąsiadów spoza Unii.

Marszałek Senatu podziękował prezydentowi Łotwy za opiekę nad mniejszością polską. Na Łotwie pochodzenie polskie deklaruje blisko 57 tys. osób.


Poprzednia część, następna część, spis treści