Poprzednia część, spis treści


Kronika senacka

W dniach 30 stycznia - 4 lutego 2008 r. przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie Andrzej Person i Roman Ludwiczuk przebywali z wizytą studyjną w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Jej celem było przede wszystkim zapoznanie się z sytuacją i warunkami życia przebywających tam Polaków. Senatorowie, którym towarzyszyli przedstawiciele Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, odwiedzili Dublin, Edynburg, Kirkcaldy, Aberdeen i Londyn.

30 stycznia br. w Dublinie delegacja spotkała się z władzami tego miasta, z reprezentantami Centrali Irlandzkich Związków Zawodowych oraz z przedstawicielami Polskiego Centrum Informacji i Kultury. Rozmawiano o projekcie utworzenia Central Eastern European Organization, a także o ochronie praw polskich pracowników zatrudnionych w Irlandii i inicjatywach Polskiego Centrum Informacji i Kultury.

W Dublinie senatorowie spotkali się ponadto z Ewą Sadowską i Dagmarą Walczak z Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka", a także przedstawicielami Merchant Quay Ireland oraz Homeless Agency.

Delegacja rozmawiała z rektorem Polskiej Misji Katolickiej ks. Jarosławem Maszkiewiczem oraz odwiedziła kościół przekazany w 2006 r. społeczności polskiej przez władze Dublina. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim potrzeb edukacyjnych polskiej społeczności w Irlandii w zakresie nauczania języka polskiego i angielskiego oraz przedmiotów ojczystych. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Polonijnej Szkoły Podstawowej Aneta Oczki, która wskazała m.in. na problemy lokalowe, z jakimi boryka się szkoła. Jak poinformowała, nie tylko odbywają się tam zajęcia dla dzieci. Przy szkole działa też punkt informacji dla Polaków przyjeżdżających do Dublina oraz prowadzona jest nauka angielskiego dla rodziców.

W Dublinie odbyło się też spotkanie w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym z działaczami organizacji i przedstawicielami mediów polonijnych. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach finansowego wsparcia inicjatyw kulturalnych przez polskie władze, a także o potrzebie stworzenia ułatwień dla Polaków pragnących powrócić do kraju.

Senatorowie spotkali się też z ambasadorem RP w Republice Irlandii Tadeuszem Szumowskim. Następnego dnia wizytowali nową siedzibę Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Republice Irlandii. Stwierdzono, że konieczne jest rozszerzenie dotychczasowej opieki konsularnej i zatrudnienie w tym celu dodatkowych pracowników.

31 stycznia br. senatorowie spotkali się z irlandzkim ministrem ds. integracji Conorem Lenihanem. W rozmowie wskazywano m.in. na potrzebę zapewnienia tłumaczeń dla Polaków nieznających języka angielskiego, a korzystających z irlandzkich sądów i szpitali, omawiano kwestię nauczania języka polskiego dzieci polskich pracowników. Rozmówcy zwracali uwagę na wypadki nierespektowania praw pracowniczych wobec Polaków podejmujących legalne zatrudnienie w Irlandii. Zadeklarowano chęć współpracy w rozwiązywaniu występujących problemów.

O edukacji i zatrudnianiu polskich pracowników w Irlandii delegacja Senatu rozmawiała także z przewodniczącym Komisji Zagranicznej Michaelem Woodsem. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Polsko-Irlandzkiej Grupy Parlamentarnej. Irlandzcy parlamentarzyści wyrażali uznanie dla wkładu pracy Polaków we wzrost ekonomiczny tego kraju, a także sympatię dla polskiej społeczności na Zielonej Wyspie.

1 lutego br. delegacja przebywała w Edynburgu. Senatorowie spotkali się z pracownikami tamtejszego Konsulatu Generalnego w Edynburgu. O problemach oświatowych i sprawach związanych z polskim duszpasterstwem senatorowie rozmawiali z ks. Marianem Łękawą, rektorem Polskiej Misji Katolickiej, ks. Marianem Putonem i ks. Krzysztofem Garwolińskim.

Odbyło się spotkanie z Ianem Carnahanem, przedstawicielem Fresh Talent Initiative, agencji mającej na celu pozyskiwanie dla szkockiego rynku pracy wykwalifikowanych pracowników z nowych krajów członkowskich UE.

W Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edynburgu senatorowie spotkali się z kombatantami oraz przedstawicielami młodej migracji poakcesyjnej. Przedstawiciele młodej migracji mieli okazję zapoznać senatorów ze swoimi projektami dotyczącymi m.in. zorganizowania festiwalu kultury polskiej w Edynburgu oraz utworzenia platformy "Baza", integrującej mieszkających tam Polaków.

W Edynburgu senatorowie odwiedzili kościół Lady Glonorchy`s, gdzie zapoznali się z projektem utworzenia polskiego ośrodka społecznego i ewangelizacyjnego. Wizytowali także Cowgate Centre - jedyne całodobowe centrum dla osób bezdomnych w Edynburgu, w którym zatrudnieni są psychologowie i pracownicy społeczni z Polski. Z pomocy centrum korzysta codziennie wielu Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2 lutego br. delegacja Senatu przebywała w Kirkcaldy, w południowej Szkocji. W siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów odbyło się spotkanie z jego przedstawicielami, reprezentantami Stowarzyszenia Polaków "Most" i  miejscowych władz. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów jest miejscem, w którym przedstawiciele społeczności kombatanckiej i migrantów zarobkowych spotykają się i wspólnie celebrują polskie uroczystości.

Tego samego dnia w Aberdeen senatorowie wzięli udział w spotkaniu Polskiego Stowarzyszenia w tym mieście, zorganizowanym z okazji 15. jubileuszu tej organizacji.

3 i 4 lutego br. senatorowie przebywali w Londynie. Wzięli m.in. udział w uroczystym spotkaniu w Ognisku Polskim z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, prezesem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Janem Mokrzyckim, prezesem Ogniska Polskiego Andrzejem Morawiczem i honorową prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Heleną Miziniak. W siedzibie ambasady senatorowie odbyli rozmowy z ambasador RP w Wielkiej Brytanii Barbarą Tuge-Erecińską.

W siedzibie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego senatorowie spotkali się z przedstawicielami najaktywniejszych polskich organizacji społecznych w Wielkiej Brytanii. W spotkaniu uczestniczyli m.in. rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Tadeusz Kukla, przedstawiciele Zjednoczenia Polskiego, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, Polskiej Macierzy Szkolnej, Poland Street, Polish City Klub, Polish Psychologist, Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka". Zapoznali oni senatorów ze swą działalnością oraz wyrazili zainteresowanie procedurą przekazywania pomocy finansowej ze środków Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

4 lutego br. senatorowie spotkali się z polskimi lotnikami i złożyli kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych lotników polskich. Rozmawiali także z burmistrzem Ealingu - dzielnicy partnerskiej warszawskich Bielan. Omawiano m.in. kwestię nauki języka polskiego i angielskiego dla Polaków tam mieszkających. Senatorowie odwiedzili też dzienne centrum Broadway, na terenie którego działa Centrum Integracji Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka".

W brytyjskim parlamencie delegacja spotkała się z członkami Brytyjsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej - przewodniczącym Alanem Whitehaedem, sekretarzem Stephenem Poundem i Tomem Levittem. Podczas rozmowy podkreślano wolę współpracy w rozstrzyganiu kwestii nauczania języka polskiego. Brytyjscy parlamentarzyści zapoznali senatorów z działalnością agencji do spraw zrównania praw pracowników agencyjnych i etatowych w sektorze rolnictwa i produkcji spożywczej.

* * *

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zostali uznani przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP "Ludźmi Roku 2007". Uroczystość wręczenia tytułów odbyła się 2 lutego br., podczas XIII Ogólnopolskiego Charytatywnego Balu Samorządowego na Wawelu.

Marszałka B. Borusewicza nagrodzono za działalność opozycyjną jako legendarnego przywódcę "Solidarności" i za budowę suwerennej RP.

Marszałkowi B. Komorowskiemu tytuł przyznano "jako wyraz uznania za działalność opozycyjną przed Sierpniem'80 i w stanie wojennym, budowę demokratycznej i niepodległej RP oraz pielęgnowanie wartości patriotycznych".

Małopolanami roku 2007 zostali: najpopularniejszy polski sportowiec, mistrz świata i wicemistrz olimpijski w skokach narciarskich Adam Małysz oraz kardiochirurg, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Collegium Medicum UJ prof. Jerzy Sadowski. Tytuł ten przyznaje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Laureaci otrzymali karykatury ze swoimi podobiznami autorstwa Ewy Barańskiej-Jamrozik.

Tytuły Człowieka Roku otrzymali wcześniej m.in. Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa, Danuta Huebner, Jan Nowak-Jeziorański, Władysław Bartoszewski, Ryszard Kaczorowski, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, a w 2006 r. - metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz i prezydent Lech Kaczyński.

* * *

2 lutego 2008 r. na Jasnej Górze odbyła się 19. Pielgrzymka Parlamentarzystów Polskich.

Parlamentarzyści wzięli udział we mszy św., odprawionej w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył biskup Jan Wątroba z Częstochowy. Eucharystię koncelebrował ks. Piotr Pawlukiewicz, duszpasterz parlamentarzystów. Modlono się w intencji ojczyzny i o to, by posłowie i senatorowie podejmowali mądre decyzje.

Witając zebranych, przeor Jasnej Góry o. Bogdan Waliczek przypomniał naukę Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, że "wielkie rzeczy wyprasza się na kolanach".

"Jesteśmy razem z wami dzisiaj na kolanach, aby prosić w intencji Polski, aby prosić w intencji wszystkich parlamentarzystów, mając świadomość wielkiej odpowiedzialności, jaka jest na waszych ramionach, w waszych sercach, w sumieniach złożona przez naród polski. Błagamy o to, by wszystkie decyzje podejmowane były mądrze, odpowiedzialnie" - powiedział przeor.

"Prosimy również o to, by Sejm polski nie był pośmiewiskiem przed światem, zgorszeniem dla wielu, bo to ubliża również tym, którzy zdecydowali, że ten brat, siostra zostali wybrani na tę godność" - podkreślił o. B. Waliczek.

Życzył posłom i senatorom "wielu łask Bożej miłości i przede wszystkim Bożej prawdy zawartej w dekalogu, by Boże prawo było szanowane".

W homilii bp J. Wątroba powiedział, że "człowiek, który jest uczniem Chrystusa, ma pełnić wśród ludzi tę samą funkcję, jaką spełnia światło". "Naszym zadaniem jest pozwolić rozbłysnąć światłu Chrystusa (...) zmniejszyć matowość naszej egoistycznej natury, aby mógł poprzez nas objawiać się Jezus innym i przekazywać im swoje światło i miłość" - stwierdził i wyraził przekonanie, że kto "nie jest światłem, jest ciemnością, a więc zagrożeniem dla siebie i innych".

Przed mszą św., w Sali Papieskiej, metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak wygłosił wykład "Parlamentarzysta jako człowiek prawa Bożego". Posłowie i senatorowie zwiedzili także klasztor na Jasnej Górze.

* * *

5 lutego 2008 r. odbyło się pierwsze w VII kadencji Senatu doroczne spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza z korpusem dyplomatycznym.

W swoim wystąpieniu dziekan Korpusu Dyplomatycznego, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk podkreślił znaczenie Senatu w tworzeniu polskiego prawa, wkład Izby w powstawanie dobrych norm prawa, czy to przez własną inicjatywę ustawodawczą, czy też przez udoskonalanie norm, które uchwalił Sejm i przesłał do Senatu celem dalszego procedowania. Jak stwierdził, Polska, członek struktur Unii Europejskiej, oczekuje od władzy ustawodawczej przejrzystych, prostych, jasnych i dobrych norm prawa, tak aby ułatwiały one życie poszczególnym osobom i całej społeczności. Zdaniem arcybiskupa, praca Senatu jest bardzo ważną służbą każdemu człowiekowi.

Nuncjusz apostolski podkreślił, że korpus dyplomatyczny akredytowany w Warszawie z uwagą śledzi życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturotwórcze w Polsce, dostrzega wkład Senatu w tworzenie norm prawa stanowionego i za to składa wyrazy uznania i uszanowania.

Praca Senatu, jak powiedział arcybiskup J. Kowalczyk, ma się przyczyniać do umacniania pokoju przez normy prawa stanowionego, broniącego godności każdej osoby ludzkiej, artykułując jej prawa i obowiązki. W imieniu korpusu dyplomatycznego nuncjusz życzył wszystkim senatorom, by byli dobrymi budowniczymi pokoju.

Witając gości, marszałek B. Borusewicz przypomniał, że po wyborach parlamentarnych posłowie i senatorowie organizują się w grupy bilateralne, podejmujące kontakty z wieloma krajami, reprezentowanymi na spotkaniu, i że już powstały delegacje do ponadnarodowych zgromadzeń międzyparlamentarnych.

"W tym roku z nadzieją i sympatią śledzimy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej sprawowane przez Słowenię. Prezydencja jest dla nowo przyjętego państwa okazją, by dać się poznać wszystkim członkom Unii - starym i nowym. Życzymy Słowenii sukcesu. Sami wkrótce będziemy korzystać z jej doświadczeń. Intencją Senatu i Sejmu jest obecnie jak najszybsze ratyfikowanie traktatu reformującego. Mamy nadzieję, że proces ratyfikacji traktatu z Lizbony zakończy się za prezydencji francuskiej" - powiedział marszałek.

Marszałek B. Borusewicz poinformował gości o kontaktach Polski z najważniejszymi partnerami. "W relacjach z Niemcami Polska ma istotny wpływ na kształt stosunków sąsiedzkich, co wynika nie tylko ze wspólnego członkostwa w Unii i w NATO. Po jesiennych wyborach jako pierwszy przedstawiciel Rzeczypospolitej złożyłem w listopadzie oficjalną wizytę w Niemczech. Była to wizyta udana.

Strategicznym partnerem Polski jest Ukraina, której euroatlantyckie aspiracje stale popieramy. Liczymy na bliską współpracę parlamentarną. Spodziewamy się rychłego powstania polsko-litewsko-ukraińskiego zgromadzenia parlamentarnego. Jesteśmy również zadowoleni z nowego klimatu w stosunkach z Federacją Rosyjską, choć ich stan i poziom w większym stopniu zależy tu od partnera.

Ułatwieniu współpracy między nowymi i starymi państwami Unii służy zniesienie wewnętrznych kontroli granicznych w ruchu osobowym. Jest to kolejny krok dopełniający nasze członkostwo. Rozszerzenie strefy Schengen to efekt współdziałania w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która jest w Unii rzecznikiem interesów Europy Środkowej. Nie chcemy nowej <<żelaznej kurtyny>>. Dlatego ze wszystkimi sąsiadami - także z Białorusią - pragniemy mieć porozumienia o małym ruchu granicznym. W sferze kulturowej będzie to bowiem ruch wielki, niwelujący bariery powstałe w ludzkich umysłach" - powiedział marszałek B. Borusewicz.

Marszałek przedstawił również stanowisko Senatu w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej na południu Europy. "Bez udziału Serbii problemy Bałkanów są nie do rozwiązania. Unia powinna zaproponować jej takie warunki, które ułatwią dokonanie koniecznych przewartościowań. Chcemy w Unii i Serbii, i Kosowa. Sekret Unii polega na tym, że pomieszczą się w niej oba te kraje. Warunkiem koniecznym jest gotowość samych zainteresowanych do współpracy między sobą.

W ubiegłym roku parlament w Strasburgu postanowił o zwołaniu forum parlamentarnego Unii z krajami objętymi wymiarem wschodnim Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Ten wstęp do parlamentaryzacji przyszłego wymiaru wschodniego w pewnym stopniu odpowiada zaangażowaniu Unii na południowych wybrzeżach Morza Śródziemnego. Proponowane forum stanowi krok we właściwym kierunku" - stwierdził marszałek.

W swoim wystąpieniu marszałek B. Borusewicz odniósł się też do współpracy Komisji Europejskiej z parlamentami narodowymi. "Senat zapoznał się z planem pracy Komisji Europejskiej na bieżący rok. Uważam jednak, że dokument ten powinien być prezentowany parlamentowi narodowemu przez członka komisji - niekoniecznie pochodzącego z Polski. W przeciwnym razie można odnieść wrażenie, że Komisja Europejska nie całkiem poważnie traktuje współpracę z parlamentami narodowymi. Przy okazji pragnę poinformować, że od początku marca Senat będzie miał wreszcie stałego przedstawiciela w Brukseli" - powiedział marszałek.

Marszałek B. Borusewicz przypomniał, że w maju ubiegłego roku Senat zorganizował międzynarodową konferencję parlamentarną poświęconą zagrożeniom ekologicznym Bałtyku. Podobnie jak wielu jej uczestników marszałek uważa, że zaopatrzenie Europy w energię nie musi oznaczać ani ryzyka finansowego, ani niebezpieczeństwa dla środowiska. Dlatego projekt rurociągu lansowany przez konsorcjum Nord Stream wymaga dogłębnych studiów. Warto także rozważyć wariant lądowy.

Marszałek Senatu poinformował, że wspólnie z czeskimi senatorami omawiano problemy dotyczące umieszczenia w naszych krajach elementów tarczy antyrakietowej. Polski rząd, kierując się bezpieczeństwem naszego kraju, prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi rozmowy w tej sprawie. Parlamentarzyści gotowi są poznać obiekcje innych państw, które mają w tej kwestii opinie różne od naszych.

Zdaniem marszałka B. Borusewicza, bezprecedensowy charakter miały obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, przyjętej w 1791 r. We wspólnych obradach parlamentarzystów Polski i Litwy, w Warszawie i Wilnie, uczestniczyli: przewodniczący parlamentów Węgier, Estonii, Niemiec, Łotwy, Czech, Ukrainy i Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego Białorusi. Upamiętnienie pierwszej europejskiej konstytucji - konstytucji jednolitej i spisanej - stanowiło przypomnienie dziedzictwa pokojowej integracji w naszej części Europy.

Marszałek podkreślił, że Senat realizuje misję zgodną z jego demokratyczną, ogólnonarodową legitymacją we współpracy z innymi parlamentami. Kwestia praw człowieka stanowi ważny aspekt wszelkich naszych rozmów i działań. Senatorowie podejmują się misji obserwatorów, śledząc przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich w innych krajach - ostatnio w Gruzji, a wkrótce w Armenii.

Marszałek przypomniał o opiece Senatu nad polska diasporą i stałych kontaktach z Polonią. "W czasie wizyt zagranicznych spotykam się z Polonią. Nasi rodacy to dobrzy obywatele swoich nowych ojczyzn, pielęgnujący zarazem tradycje ziemi ojców. Za stwarzane im po temu możliwości jestem w imieniu Senatu bardzo wdzięczny" - powiedział.

Marszałek Senatu życzył przybyłym na spotkanie dyplomatom satysfakcji z wypełniania misji w naszym kraju.

Podczas spotkania marszałek B. Borusewicz i dyplomaci akredytowani w Polsce uczcili minutą ciszy pamięć byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stefana Mellera, zmarłego w wieku 66 lat 4 lutego br. w Warszawie.

Podczas spotkania dziekan korpusu dyplomatycznego abp J. Kowalczyk wspominał S. Mellera jako osobę kompetentną, otwartą, która - jak mówił - wniosła wielki wkład w politykę międzynarodową, a zwłaszcza w dobre stosunki Polski z innymi krajami. W imieniu ambasadorów złożył kondolencje na ręce marszałka Senatu kondolencje.

* * *

5 lutego 2008 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przedstawicielami związków i stowarzyszeń harcerskich.

W tym roku przypada 120. rocznica urodzin twórców harcerstwa polskiego - Olgi i Andrzeja Małkowskich. W związku z tym organizacje harcerskie zamierzają podjąć szereg działań programowych poświęconych tej rocznicy. Chcą w ten sposób przybliżyć członkom organizacji harcerskich, ale przede wszystkim społeczeństwu, te postaci, a także idee harcerstwa.

Polskie harcerstwo powstało z połączenia ideałów i metodyki skautingu, wyrosło na bazie dążeń niepodległościowych, przygotowujących młodzież przez wychowanie etyczno-moralne, rozwój sprawności fizycznej i szkolenie wojskowe do walki o niepodległą Polskę.

Obecnie harcerzom zależy na tym, by podnieść rangę ich działalności, by organizacje harcerskie stały się partnerem w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, a także by zachęcić młodzież do wstępowania w szeregi harcerstwa.

* * *

6 lutego 2008 r. w Senacie odbyło się inauguracyjne w tej kadencji posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Podczas posiedzenia przyjęto deklarację założycielską, a także deklaracje członkowskie i regulamin zespołu. Wybrano prezydium, w skład którego weszli: marszałek Senatu Bogdan Borusewicz (przewodniczący), wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek (wiceprzewodnicząca), senator Mieczysław Augustyn (wiceprzewodniczący), poseł Krzysztof Michałkiewicz (wiceprzewodniczący), poseł Sławomir Piechota (wiceprzewodniczący) i poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski (sekretarz).

Podczas spotkania podsumowano pracę Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi poprzedniej kadencji. Jak stwierdził poseł S. Piechota, zespół wspierał działania organizacji pozarządowych, był także forum przepływu informacji między rządem i parlamentem a tymi organizacjami. Zajęto się zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czego skutkiem było wysłuchanie publiczne, które odbyło się 4 września ub.r. Podczas wysłuchania zgłoszono 90 uwag, które w większości uwzględniono w nowelizacji. Zespół proponował również uproszczenie procedury przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pozarządowych, Ministerstwo Finansów było przeciwne tym rozwiązaniom. Zajęto się też projektem ustawy o fundacjach, w którym rząd proponował poszerzenie nadzoru i zwiększenie zakresu obowiązków organizacji (zespół się temu sprzeciwiał), oraz zwolnieniem z podatku VAT od darowanej żywności.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi omówiono też kierunki działania w obecnej kadencji parlamentu. Parlamentarzyści wskazywali, ze należy się zająć sprawą opodatkowania podatkiem VAT wszystkich darowizn, a nie tylko darowanej żywności. Trzeba także ograniczyć obowiązki rejestracyjne organizacji pożytku publicznego i zrezygnować z procedury konkursowej przy ubieganiu się o środki finansowe. Podczas dyskusji proponowano zorganizowanie w Sejmie lub w Senacie w marcu i kwietniu br. dwóch konferencji poświęconych aktywizowaniu zawodowemu osób niepełnosprawnych, a także długotrwale bezrobotnych. Proponowano również powrócenie do możliwości odliczania darowizn od dochodu osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. W opinii parlamentarzystów, praca zespołu powinna się skupić na sygnałach płynących z organizacji pozarządowych. Uznano, że należy dotrzeć do małych organizacji pracujących w terenie (dotychczas w pracach zespołu uczestniczyły organizacje duże, i to działające głównie w Warszawie), a także ustalić kalendarium spotkań i roczny plan pracy zespołu.

Podsumowując posiedzenie, marszałek B. Borusewicz podkreślił, że to organizacje pozarządowe aktywizowały zespół do podejmowania różnorodnych działań legislacyjnych. Jak powiedział, w ciągu dwóch tygodni zespół oczekuje na przedstawienie przez organizacje propozycji konkretnych działań, które miałby podjąć. Prezydium te propozycje przedyskutuje i przegłosuje - powiedział marszałek.

* * *

7 lutego 2008 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął członków Rady Polityki Pieniężnej. Podczas spotkania rozmawiano o działalności Rady Polityki Pieniężnej - organu Narodowego Banku Polskiego.

* * *

15 lutego 2008 r., w ramach imprez podsumowujących Rok Generała Władysława Andersa, ogłoszony uchwałą Senatu z 20 grudnia 2006 r., w Senacie zaprezentowano wystawę poświęconą generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom.

Ekspozycję przygotowała Centralna Biblioteka Wojskowa. Na kilkunastu planszach zaprezentowane zostaną zdjęcia, portrety, plany i mapy związane z życiem i działalnością generała W. Andersa, pochodzące ze zbiorów biblioteki, a także dokumenty ilustrujące jego służbę wojskową do września 1939 r., udostępnione przez Centralne Archiwum Wojskowe.


Poprzednia część, spis treści