Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Jerzego Marka Szymurę,

VI kadencja

Nie wygłosił żadnych oświadczeń.