Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Elżbietę Rafalską,

VI kadencja

  • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie siedzib regionalnych KRUS (odpowiedź).
  • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji finansowej szpitala wojewódzkiego w Gorzowie (odpowiedź).
  • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie sytuacji finansowo-kadrowej organów nadzoru budowlanego województwa lubuskiego (odpowiedź).
  • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie opłat pobieranych przez komorników (odpowiedź).

  • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie nadzorowania działalności Polskiego Związku w zakresie działalności finansowej (odpowiedź).

  • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie byłych więźniów obozów koncentracyjnych (odpowiedź).
  • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe na realizację spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (odpowiedź, odpowiedź 2).
  • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej "Projekt" (odpowiedź, odpowiedź 2).