Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Marię Pańczyk-Poździej,

VI kadencja

  • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiedź) w sprawie przyznania Fundacji na rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie" dotacji na realizację zadań profilaktyki zdrowotnej dzieci na terenach narażenia środowiskowego na ołów w 2007 r.
  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie Państwa Lidii i Włodzimierza O. (odpowiedź 1, odpowiedź 2)
  • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do generalnego konserwatora zabytków w sprawie wpisania Kopalni Zabytkowej Rud Srebrnonośnych oraz Sztolni "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO (odpowiedź).
  • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (odpowiedź).

  • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie mieszkań sprzedanych wraz z mieszkańcami (odpowiedź).
  • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji w Tarnowskich Górach (odpowiedź).
  • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie odpływu lekarzy specjalistów poza granice naszego kraju (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozporządzenia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (odpowiedź).